ADHD

ADHD OG REFLEKSTERAPI


Sådan virker refleksterapi

Refleksterapi er en manuel metode, hvor en række punkter og reflekszoner, primært i ansigtet, men også på fødder og hænder, stimuleres. Via disse reflekszoner kan man påvirke hjernens plasticitet, centralnervesystemet, blod-/lymfekredsløb og derved opnå målrettede, præcise og hurtigt virkende resultater.

Det centrale nervesystem (rygmarv og hjernen) er i nogen grad dynamisk, og formår, i en række tilfælde, at ændre sig efter vilkår og påvirkning. Hjernen besidder en grad af plasticitet, nye neuronnetværk kan dannes og der kan skabes ændringer i de neurale forbindelser.

Ved hjælp af refleksterapi opnås resultater igennem en intensiv og vedvarende ‘bearbejdning’ af reflekszonerne i ansigtet, på hænder og fødder. Stimuleringen kan lindre og afhjælpe symptomer afledt af de forskellige dysfunktioner og forbedre psykiske og følelsesmæssige funktioner.

KURSUSMULIGHEDER – SE NEDERST PÅ SIDEN!

Om ADHD
Mange studier peger på, at ADHD hænger tæt sammen med forandringer og forstyrrelser i hjernens frontallap. Især ser det ud til, at et hæmmet blodgennemstrømning og dermed en nedsat aktivitet, påvirker evnerne til at skabe overblik, kontrollere impulser og reaktionsmønstre mv.

I refleksterapien arbejder vi netop med disse aspekter – og øger langsomt og sikkert (sommetider dog hurtigt) hjernens kapacitet på disse specifikke felter baseret på en individuel og målrettet handleplan.

Børn og unge, der kæmper med ADHD og de mange følgevirkninger, har det svært på mange felter. Overordnet kan man sige, at hjælpen ligger i en forbedret evne til at fastholde opmærksomheden, samle tankerne, opnå en indre ro og overblik mv.

Dét har så stor betydning for at finde ro, både i sociale sammenhænge, men også ift. at falde i søvn, sove godt og roligt hele natten, ikke behøve musik eller andre ‘stimulanser’ for at fastholde roen mv. ADHD kan have store familiemæssige omkostninger lige fra manglende struktur, urolige og ubalancerede forhold til søskende, roderi, manglende snak over middagsbordet, sidde stille og roligt og se en film osv. Også socialt skærer ADHD ind i hverdagen, hvad enten det handler om ikke at kunne have en kæreste, fokusere på skolens undervisning, ro til eller koncentration om lektielæsning, overvejelser om uddannelse mv.

Forventede resultater ved refleksterapi
Afgørende for, at refleksterapi hjælper og skaber fremgang og forbedringer, er en kombination af flere forskellige ting: Først og fremmest er ingen børns situation ens, og vi lægger derfor stor vægt på – i samarbejde med forældre og pårørende – en grundig vurdering af, ‘hvor barnet er’ ift. dysfunktionen, familiesituationen og sociale sammenhænge. Baseret herpå lægges en konkret, specifik og målrettet handleplan for det enkelte barn. Dertil kommer, at der for at opnå gode resultater er en sammenhæng mellem undervisningen, forældrenes ihærdighed og den løbende rådgivning og opdatering fra Anne-Dorte Wæver.

Ved at udføre refleksterapien korrekt 4-5 gange ugentligt af ca. 35-40 minutters varighed er det muligt at opnå en markant styrkelse af de aspekter hos barnet, som tidligere har været udfordrende. Nogle perioder vil I opleve store gennembrud, andre perioder en træghed, som er helt naturlig.

Det sker ved at påvirke de reflekszoner, som i tilfældet ADHD ‘hænger sammen med’ hjernens frontallap. Børn og unge med ADHD oplever ofte

Mere ro og overskud
Øget koncentration
Større robusthed
Bedre søvn
Øget og forbedret samvær med forældre/søskende
Mere overskud til venner
Mere glad og udadvendt

Nogle børn/unge opnår også at nedsætte deres medicinforbrug eller helt at kunne undvære den. Dette sker selvfølgelig altid i samråd med egen læge.

Det får man også ud af refleksterapi
Refleksterapi, som primært udføres i ansigtet, men også på hænder og fødder, er en naturlig, nænsom og meget blid metode, der giver børnene/de unge en unik mulighed for at mærke og opleve sig selv. For at opnå betydelige resultater skal behandlingen gives 4-5 gange ugentligt á ca. 35-40 minutters varighed.

I en for mange stresset hverdag, hvor mange børn og voksne er optaget af iPads, mobiltelefoner og computer fra morgen til aften, giver det mulighed for et frirum til at lægge elektronikken væk og mærke sig selv.

Ved at bruge refleksterapien som en godnat-situation opnås en luksustid, hvor barnet/den unge er alene med en forældre. Roen får lov til at sænke sig over både den voksne og barnet/den unge, og der opstår mange gange en mulighed for at læsse af fra dagens oplevelser i skole og fritidsliv.

Forældrene opnår også en ekstra bonus i og med, at man er nødt til at være i ro og holde fokus på sit barn og at give refleksterapien, så stimuleringen udføres korrekt.

Derudover er mange forældre glade for selve kursusdelen, hvor man møder andre familier, der er i samme situation som dem selv. Det gælder både på forældrekurset og når vi mødes til opfølgningsmøderne. Det at kunne udveksle erfaringer og følge med i de andre børns udvikling er noget, som familierne værdsætter og er meget tilfredse med.

Jeppe fra pilotprojektet
Jeppe på 18 år har ADHD og deltog i pilotprojektet. Han fortæller her sammen med sin mor hvad reflekstarapi har betydet for ham.

Efter to måneder:

Efter syv måneder:


KURSUSMULIGHEDER:

I har som forældre/pårørende mulighed for selv at lære refleksterapi som hjemmetræningsmetode – og derigennem selv behandle jeres barn.

Det kan ske enten på en holdkursus, sammen med andre forældre/pårørende eller på et individuelt familiekursus.

Til begge kurser følges familierne i et år. Der er inkluderet en forsamtale, individuel og målrettet forundersøgelse af barnet og en tilknyttet specifik handleplan.

Herudover modtager i detaljeret og grundigt, let tilgængeligt og forståeligt kursusmateriale. 

Individuel opdatering af handleplanen optil 2 gange og ved tvivl eller spørgsmål  ubegrænset sms eller mail efter behov.

Holdkursus:
To-dages intensivt kursus – begge dage kl. 9.30 – 17.00.
Kurset afholdes sammen med maks. seks andre forældrepar, som I kan danne erfaringsnetværk med.
Datoer – se kalenderen
Pris: kr. 7.850,- for to forældre/partnere/familiemedlem
Yderligere informationer her: Holdkursus

Individuelt familiekursus:
To-dages intensivt kursus (samlet 10,5 timer)
Målrettet kursus for forældre, partnere/familiemedlemmer
Datoer aftales individuelt.
Pris: kr. 8.850,-

Spørgsmål eller tvivl?
Ring eller skriv til Anne-Dorte Wæver på:
Telefon: 2728 7335
Mail: adw@skolenforrefleksterapi.dk

 

 

BEHANDLINGER

KONTAKT

Ring eller skriv til Anne-Dorte Wæver på:
Telefon: 2728 7335
Mail: adw@skolenforrefleksterapi.dk

Bredgade 33A
1260 København K

NYHEDSBREV

Pin It on Pinterest

Share This
X