Vi kan hjælpe mennesker godt på vej vha. Ansigts Refleksterapi!

Her i denne uge er der alene i Københavnsområdet søgt på ordet stress 10.034 gange… Der ligger et kæmpe område og venter på os, så lad os gøre noget for at hjælpe alle de mennesker, der har brug for at komme på fode igen, inden stressen bliver permanent og dermed gør folk invalide.

Det er alvorligt problem, viser nedenstående tal, der stammer fra Stressforeningen i Danmark:

  • 430.000 danskere har symptomer på alvorlig stress hver dag. Det svarer cirka til 12% af befolkningen.
  • Op mod hver fjerde sygemelding skyldes dårligt psykisk arbejdsmiljø. Det svarer til 35.000 danskere, som hver dag er sygemeldte på grund af psykosociale faktorer.
  • Mellem 250.000 – 300.000 danskere lider alvorligt af stress
  • Stress koster samfundet 14 milliarder kroner om året i form af sygedage, tidlige dødsfald og udgifter til sundhedsvæsnet. Det er 40 millioner kroner om dagen.
  • Stress er skyld i en million fraværsdage årligt, 30.000 hospitalsindlæggelser, 3.000 førtidspensioner og 500.000 henvendelser i almen praksis hvert år.
  • I følge verdenssundhedsorganisationen WHO bliver stress en af de væsentligste kilder til sygdom i 2020

Her er en gratis handleplan til stress som du kan bruge til hjemmebrug eller lære dine klienter:

Stress-protokol

Når jeg ser jeres nye tal (Stressforeningen) for, hvor mange offentligt ansatte der føler sig stresset, må jeg sige, at situationen er værre, end jeg troede. De her tal bringer os klart ind i det røde felt – den viden, vi har, om de helbredsproblemer, stress medfører, peger på, at samfundet er på vej mod en sundhedskrise”.

Sådan lyder det fra lektor på Center for Klinisk Hverdagspsykologi ved Aalborg Universitet arbejdspsykolog Einar Baldursson, da han hører tallene fra en ny Megafon-måling som Politiken netop har fået foretaget. Målingen viser, at 48 procent af de offentligt ansatte ofte føler sig stresset på jobbet, mens det samme gælder for 28 procent af de privatansatte. Samtidig mener 82 procent af de adspurgte, der arbejder i det offentlige, at de oplever et større arbejdspres i dag end for 5 år siden.

Einar Baldursson, der forsker i – og har skrevet bøger om – stress, er ikke i tvivl om, at tallene peger på et problem med enorm betydning for både samfundet og den enkelte. Einar Baldursson er arbejdspsykolog og lektor på Center for Klinisk Hverdagspsykologi ved Aalborg Universitet. Han forsker i stress og har bl.a. skrevet bogen ’Hyperstress’, der viser, hvordan det moderne arbejde omfatter nye reaktioner og psykiske problemer hos mennesker.

»Vi har set stressforekomsten stige siden 1987, og vi har samtidig set en lang række omkostninger forbundet med stress, for eksempel er forbruget af smertestillende medicin og psykofarmaka – primært antidepressiver – steget voldsomt. Men antallet af mennesker med stress er nu kommet op i et omfang, hvor vi må regne med, at der fremover vil være tale om meget betydelige samfundsmæssige, økonomiske og velfærdsmæssige tab forbundet med det«.

Hvordan det?

»Stress er ødelæggende, og stress gør præcis det modsatte af det, vi ønsker. Det underminerer læring væsentligt, og vores anvendelse af viden bliver langt mindre effektiv og hensigtsmæssig – og især den kollektive læring bliver mindre. Kort sagt: Hvis man vil have mere produktivitet i Danmark, vil det at begrænse stress være den mest åbenlyse vej at gå«

 

Pin It on Pinterest

Share This
X