DOKUMENTEREDE GODE RESULTATER

PILOTPROJEKT: BØRN MED SÆRLIGE BEHOV

Der er fra november 2013 frem til sommeren 2014 gennemført et ambitiøst pilotprojekt i Østjylland. Skolen for Refleksterapi v/ Anne-Dorte Wæver var instruktør og har gennemført projektet sammen med initiativtager, skolelærer Jens Hvalsøe (www.gdgnu.dk) og Lone Sørensen.

Formålet var at fremskaffe systematisk viden, erfaringer og dokumentation for effekt og resultater af refleksterapien.

I alt deltog 11 familier med 12 børn i alt. Børnene havde forskellige vanskeligheder som ordblindhed/dysleksi, koncentrationsbesvær, indlæringsvanskeligheder, læse-/staveproblemer, ADHD/ADD, lettere autisme, asperger, sociale adfærdsproblemer, særlig sensitivitet/følelsesmæssige ubalancer mv. og alderen var fra 7 år til 16 år.

Projektet omfattede forundersøgelse af hvert barn og tilrettelæggelse af specifik plan, weekendkursus med grundig undervisning i refleksterapi og efterfølgende opfølgnings- og justeringsmøder og dialog.

Alle deltagere har udfyldt spørgeskemaer før projektet og ved projektets afslutning efter 6 måneder. Endvidere er alle interviewet på video før projektet, efter én måned, to måneder, tre måneder og efter 6 måneder.

Resultater
Det er for omfattende at beskrive alle resultaterne her. Der er udarbejde en grundig analyserapport, som vi gerne sender til interesserede.

Dog skal hovedkonklusionerne fremhæves:

Markant forbedret trivsel
Meget høj grad af familierne, som gennemførte projektet og fortsætter fordi resultaterne er så gode
Stor fremgang indenfor især skolerelaterede vanskeligheder (indlæring, læse/ordblindhed)
Øget fagligt udbytte og ro til indlæring
Øget selvtillid med mere mod på at lave lektier og lyst til at lære
Forbedret samvær med forældre og søskende – roligere familier
Fremgang ift. sociale forbindelse, venner/veninder og i større sociale sammenhænge

Der er udarbejdet en lille flyer med de vigtigste resultater, som kan downloades her:
FlyerA4_pilotprojekt_2014

Vi takker for støtten fra Lions Club Skanderborg og Sydbank Fonden, uden hvem projektet ikke havde været muligt.

KONTAKT:
Anne-Dorte Wæver
Mobil: 2728 7335 eller
Mail: adw@skolenforrefleksterapi.dk

BEHANDLINGER

KONTAKT

Ring eller skriv til Anne-Dorte Wæver på:
Telefon: 2728 7335
Mail: adw@skolenforrefleksterapi.dk

Bredgade 33A
1260 København K

NYHEDSBREV

Pin It on Pinterest

Share This
X