ØGET FOKUS, KONCENTRATION OG ROBUSTHED

SENSITIVITET OG REFLEKSTERAPI


Sådan virker refleksterapi

Refleksterapi er en manuel metode, hvor en række punkter og reflekszoner primært i ansigtet, men også på fødder og hænder, stimuleres. Via disse reflekszoner kan man påvirke hjernens plasticitet, centralnervesystemet, blod-/lymfekredsløb og derved opnå målrettede, præcise og hurtigt virkende resultater.

Det centrale nervesystem (rygmarv og hjernen) er i nogen grad dynamisk, og formår, i en række tilfælde, at ændre sig efter vilkår og påvirkning. Hjernen besidder en grad af plasticitet, nye neuronnetværk kan dannes og der kan skabes ændringer i de neurale forbindelser.

Ved hjælp af refleksterapi opnås resultater igennem en intensiv og vedvarende ‘bearbejdning’ af reflekszonerne i ansigtet, på hænder og fødder. Stimuleringen kan lindre og afhjælpe symptomer afledt af de forskellige dysfunktioner og forbedre psykiske og følelsesmæssige funktioner.

KURSUSMULIGHEDER – SE NEDERST PÅ SIDEN

Om særlig sensitivitet
Det anslås, at ca. 15-20% af børn/unge kan siges at have særligt sensitive træk, dvs. en evne til – på godt og ‘ondt’ – at registrere og opfange en række finere nuancer i hverdagen; nuancer, som andre overser eller skøjter hen over.

Man kan sige, at de er mere åbne end andre eller at de ikke har det normale filter. Det er oftest meget vanskeligt at have disse særlige evner, for lyde, smage, lys, lugte eller andre menneskers emotionelle tilstand eller udsving kan påvirke i en grad, så det er særdeles hæmmende. Det er oftest svært at være i klassen og koncentrere sig om dét, som skal læres – ja, mange sociale situationer i familien eller blandt venner mv. kan være særdeles vanskelige når man “tager mere ind” end måske godt er. Det andre oplever som ligegyldigt eller en lille ting kan af den særligt sensitive opleves som næsten uoverkommeligt.

‘Særligt sensitiv’ er ikke en diagnose og bør heller ikke være det, men i højere grad ses som et karakter- eller personlighedstræk. At være hæmmet eller ikke-skærmet af sensitivitet kan dog være en stor belastning i en verden, som i stigende grad fokuserer på at ‘være normal’.

Det siges ofte, at særlig sensitivitet er både en gave og en opgave. Hjælpes barnet/den unge til at forstå deres åbenhed og nervesystemets dybere bearbejdning af sanseoplevelser og informationer kan der skabes en robusthed og styrke, som virkelig er livgivende og kraftfuld – i modsætning til den skrøbelighed og sårbarhed man oplever, hvis sensitiviteten ikke hjælpes på vej.

Forventede resultater ved refleksterapi
Afgørende for, at refleksterapi hjælper og skaber fremgang og forbedringer, er en kombination af flere forskellige ting: Først og fremmest er ingen børns situation ens, og vi lægger derfor stor vægt på – i samarbejde med forældre og pårørende – en grundig vurdering af, ‘hvor barnet er’ ift. dysfunktionen, familiesituationen og sociale sammenhænge. Baseret herpå lægges en konkret, specifik og målrettet handleplan for det enkelte barn. Dertil kommer, at der for at opnå gode resultater er en sammenhæng mellem undervisningen, forældrenes ihærdighed og den løbende rådgivning og opdatering fra Anne-Dorte Wæver.

Ved at udføre refleksterapien korrekt 4-5 gange ugentligt af ca. 35-40 minutters varighed er det muligt at opnå en markant styrkelse af de aspekter hos barnet, som tidligere har været udfordrende. Nogle perioder vil I opleve store gennembrud, andre perioder en træghed, som er helt naturlig.

Det sker ved at påvirke de reflekszoner, som ‘hænger sammen med’ især hjernens parietallap. Man får et filter og vil opleve, at sensitivitet kan vendes fra at være en belastning til at være en styrke. Hvor man ikke væltes af verden, hvor man kan holde ud at være iblandt andre og hvor behovet for kontrol minimeres.

Blandt særligt sensitive, som modtager refleksterapi, ses disse resultater ofte:

Mere ro og overskud
Bedre koncentration
Øget selvtillid og selvværdsfølelse
Større robusthed
Kan bedre rumme andre
Kan bedre skelne mellem andres følelser og egne følelser
Mindre følsom overfor lyde, lugte og en bedre regulering af varme/kulde
Mindre kontrolbehov
Kan bedre rumme daglige ændringer.

Det får man også ud af refleksterapi
Refleksterapi, som primært udføres i ansigtet, men også på hænder og fødder, er en naturlig, nænsom og meget blid metode, der giver børnene/de unge en unik mulighed for at mærke og opleve sig selv. For at opnå betydelige resultater skal behandlingen gives 4-5 gange ugentligt á ca. 35-40 minutters varighed.

I en for mange stresset hverdag, hvor mange børn og voksne er optaget af iPads, mobiltelefoner og computer fra morgen til aften, giver det mulighed for et frirum til at lægge elektronikken væk og mærke sig selv.

Ved at bruge refleksterapien som en godnat-situation opnås en luksustid, hvor barnet/den unge er alene med en forældre. Roen får lov til at sænke sig over både den voksne og barnet/den unge, og der opstår mange gange en mulighed for at læsse af fra dagens oplevelser i skole og fritidsliv.

Forældrene opnår også en ekstra bonus i og med, at man er nødt til at være i ro og holde fokus på sit barn og at give refleksterapien, så stimuleringen udføres korrekt.

Derudover er mange forældre glade for selve kursusdelen, hvor man møder andre familier, der er i samme situation som dem selv. Det gælder både på forældrekurset og når vi mødes til opfølgningsmøderne. Det at kunne udveksle erfaringer og følge med i de andre børns udvikling er noget, som familierne værdsætter og er meget tilfredse med.

Laura fra pilotprojektet
Laura på 9 år er særlig sensitiv og deltog i pilotprojektet. Her fortæller hendes mor, hvad refleksterapi og pilotprojektet har betydet:

KURSUSMULIGHEDER:

I har som forældre/pårørende mulighed for selv at lære refleksterapi som hjemmetræningsmetode – og derigennem selv behandle jeres barn.

Det kan ske enten på en holdkursus, sammen med andre forældre/pårørende eller på et individuelt familiekursus.

Familien følges tæt i op til et år. Til begge kurser er der inkluderet en forsamtale, en individuel og målrettet forundersøgelse af barnet og en tilknyttet specifik handleplan.

Herudover modtager i detaljeret og grundigt, let tilgængeligt og forståeligt kursusmateriale.

Der er 2 x opdateringer og ubegrænset antal sms eller mails ved tvivlspørgsmål i løbet af året.

Holdkursus:
To-dages intensivt kursus – begge dage kl. 9.30 – 17.00.
Kurset afholdes sammen med maks. seks andre forældrepar, som I kan danne erfaringsnetværk med.
Datoer – se kalenderen
Pris: kr. 7.850,- for to forældre/partnere/familiemedlem
Yderligere informationer – se her: HOLDKURSUS

Individuelt familiekursus:
To-dages intensivt kursus (samlet 10,5 timer)
Målrettet kursus for forældre, partnere/familiemedlemmer
Datoer aftales individuelt.
Pris: kr. 8.850,-

Spørgsmål eller tvivl?
Ring eller skriv til Anne-Dorte Wæver på:
Telefon: 2728 7335
Mail: adw@skolenforrefleksterapi.dk

BEHANDLINGER

KONTAKT

Ring eller skriv til Anne-Dorte Wæver på:
Telefon: 2728 7335
Mail: adw@skolenforrefleksterapi.dk

Bredgade 33A
1260 København K

NYHEDSBREV

Pin It on Pinterest

Share This
X